Skriv ut

Tidningen Bodabygden

bodabygden 2012-01Tidningen Bodabygden utkommer med 2 nummer per år, ett inför midsommar och ett kring första advent, inför julhelgerna.
Utgivare är Boda Hembygdsförening

Tidningen distribueras till alla medlemmar och bybor men kan också beställas som lösnummer.

Lösnummer: 25 kr

Bidrag till tidningen mottages tacksamt, kontakta redaktionen.
Redaktionen förbehåller sig dock rätten att redigera och eventuellt förkorta insända bidrag.

Annonspriser:
1/1-sida, 187x271 mm 2.300:-
1/2-sida, 187x133 mm 1.300:-
1/3-sida, 123x133 mm    900:-
1/6-sida,   59x133 mm    500:-
Moms tillkommer.

Bokning av annonser:
Knapp Lennart Pettersson 018-546361 eller 0248-420 05

Ansvarig utgivare:
Christer Bergin 401 62, 023-181 62

Grafisk formgivning:
Tommy Nivrén 400 49

Redaktion:
Barbro Hedström Gunnarsson 422 44
Hans Ollas 403 76
Christer Bergin 023-181 62