Hänt i föreningen

Skriv ut

Dans i Ovanmyra Bystuga den 1 februari

vikarbyn

Välkommen på årets första dans i Ovanmyra Bystuga till Boda Spelmanslag den i februari kl 20,00
Gäster denna kväll är några ungdomar ur Vikarbyns Lilla Spelmanslag med Margaretha Mattsson
Kaffeservering