Skip to main content
Måndagskvällar

Måndagskvällar på Boda Gammelgård
Våren 1981 undersökte hembygdsföreningen vad som arrangerades i närområdet. Då visade det sig att det var program nästan varje kväll i veckan på sommaren. Den enda kväll där det inte fanns några program eller danser var på måndagskvällar och inför sommaren 1981 beslutades att starta ”Musikkvällar på Boda Gammelgård”  under sommaren.

När de första konsertprogrammen planerades inför 1981 var dansen mycket viktig och därför var det redan från början fokus på dans: ”Undervisning i att dansa Bodapolska med spelmän från Boda” med Mats Bäckstam som återkommande dansledare.

Dansen har varit viktig och funnits med vid konserterna där upplägget av kvällen därför alltid varit att först har det varit ett konsertprogram i omkring en timme och efter en paus så har kvällens musiker spelat en stund till dans.
Här presenteras sommarens ”Måndagskvällar på Boda Gammelgård” på logen där vi får möta många fantastiska grupper och musiker.

Välkommen till Boda Gammelgård

måndag 1 juli 19.00

Ähdel Sjögren Trio

måndag 15 juli 19.00

Bertaz

måndag 22 juli 19.00

Jonas Brandin & Håkan Olsson

måndag 29 juli 19.00

Gässbikôllor